Palvelun tarjoajan tiedot ja hinnat

Tiedot palvelun tarjoajasta

Toiminimi: Asianajotoimisto Tuomi & Lakka Oy

 

Yhteystiedot: Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä
puh. 010 3221 890
sähköposti: , www-sivut: www.tuomilakka.fi

 

Asianajotoimisto Tuomi & Lakka Oy on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus on 3098945-4

 

Toimiston asianajajat ovat merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ammattinimike asianajaja on annettu Suomessa.

 

Asianajajia valvova viranomainen on
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki
puh. (09) 6866 120, faksi (09) 6866 1299, sähköposti:

 

Asianajotoimisto Tuomi & Lakka Oy:llä on käytössä yleiset toimeksiantosopimusta koskevat ehdot, joita sovelletaan kaikkiin asianajotoimiston kanssa tehtyihin, toimeksiantosopimuksiin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti muuta kirjallisesti sovittu.
Toimeksiantoihin sovelletaan Suomen Lakia.

 

Palveluntarjoajan hinnasto on esillä ja saatavana kirjallisena toimistosta.

 

Vastuuvakuutus:
Asianajotoimisto Tuomi & Lakka Oy:llä on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on taloudellisissa vahingoissa 500.000 €.

 

Vastuuvakuutuksen myöntäjä
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
PL 4, 00025 IF
puh. 010 191 600, sähköposti: , www.if.fi

 

Palvelujen hinnat

 

Palkkioperusteet määräytyvät asianajajaliiton yleisten ohjeiden mukaisesti. Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen intressin, laadun, laajuuden ja vaikeusasteen mukaisesti. Toimeksiantojen veloitus perustuu pääosin työhön käytettyyn aikaan ja tuntihintaan. Tuntihinta on yksityishenkilöillä alkaen 272,80 €/h sekä yrityksillä alkaen 297,60 €/h. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%. Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut ja kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

Selvitämme mahdollisen koti- ja muuhun vakuutukseen sisältyvän oikeusturvaedun olemassaolon asiakkaan puolesta. Mikäli oikeusturva myönnetään, se korvaa asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut tiettyyn ylärajaan saakka omavastuuosuutta luukun ottamatta. Selvitämme myös oikeudenkäyntiasioissa yksityishenkilön mahdollisuuden saada julkista oikeusapua, jolloin oikeudenkäyntikulut maksetaan jopa kokonaan valtion varoista.