Mikko Tuomi

ASIANAJAJA, VARATUOMARI

Olen valmistunut ylioppilaaksi Oulun normaalikoulusta vuonna 1998 ja varusmiespalveluksen suoritettuani aloitin opintoni Lapin yliopistossa, josta valmistuin oikeustieteen maisteriksi vuonna 2003. Varatuomarin arvon sain Itä-Suomen hovioikeudesta vuonna 2004 auskultoituani vuoden Kajaanin käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon suoritettuani minut hyväksyttiin Suomen asianajajaliiton jäseneksi vuonna 2010.

 

Työhistoriani alussa työskentelin ensin julkisena oikeusavustajana ja sen jälkeen olin tuomioistuinlaitoksen palveluksessa Vaasan hovioikeudessa esittelijänä vuosina 2004 – 2008 tehden viimeisinä kahtena vuotena myös hovioikeudenneuvoksen sijaisuuksia. Asianajotoiminta veti puoleensa ja siirryin vuonna 2008 Asianajotoimisto Halonen & Lakka Oy:n palvelukseen. Minut kutsuttiin yhtiön osakkaaksi vuonna 2010, jonka jälkeen olen toiminut yrittäjäosakkaana ensin Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy:ssä ja sitten Asianajotoimisto Tuomi & Lakka Oy:ssa.

 

Työtehtäviini kuuluu erilaisia yksityishenkilöiden ja yhteisöiden toimeksiantoja. Yksityisoikeudellisista toimeksiannoista pääosan muodostavat erilaiset asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riidat, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudenkäynnit sekä perhe- ja lapsioikeudelliset kysymykset. Työskentelen myös paljon perintöoikeudellisten kysymysten parissa ja hoidan pesänhoitajana konkurssipesiä. Oikeudenkäynneissä esiintymisen ollessa keskeinen osa toimenkuvaani hoidan siviilioikeudellisten toimeksiantojen ohessa myös paljon rikosoikeudenkäyntejä erilaatuisissa rikosasioissa.

 

Työni ohella toimin luottamustehtävissä ja olen ollut Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsenenä vuosina 2012 – 2018. Lisäksi olen Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen. Työn ja perhe-elämän sen salliessa pyrin harrastamaan kuntoliikuntaa monipuolisesti.

p. 010 3221 893