TYÖOIKEUS

Työoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka keskeisenä osana on määrittää ja täsmentää työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Näitä oikeudellisen avun tarpeita sisältäviä kysymyksiä ovat usein työsopimus ja sen laadinta, palkkaturva, työehtosopimus, työturvallisuus, tasa-arvo ja syrjintä, työaika, irtisanominen ja purkaminen työsuhteen päättämisenä sekä yt-menettely. Työoikeus on eriytynyt sopimusoikeudesta omaksi oikeudenalakseen, koska lainsäädännössä on haluttu antaa työsuhteessa erityistä painoarvoa työntekijän oikeusturvalle heikompana osapuolena. Toimistomme asianajajat ovat tottuneet tarkastelemaan kysymyksiä niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta riippuen toimeksiantajasta.

Tarjoamme asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen alkamiseen ja päättymisen liittyvissä ongelmissa ja riidoissa kuin myös työsuhteen aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Työnantaja ja työntekijä voivat riitaantua monestakin syystä mutta yleensä riita liittyy työsuhteen päättymiseen. Tyypillinen tilanne on työsuhteen irtisanominen tai purkaminen työntekijästä johtuvasta syystä, jolloin työntekijä kääntyy oman ammattiliittonsa puoleen. Työntekijä riitauttaa työsuhteen päättämisen ja vaatii vahingonkorvauksia ja hyvityksiä työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Yritykset kääntyvät asianajajan puoleen työoikeuden alaan liittyvissä asioissa yleensä vasta siinä vaiheessa kun riita on viety käräjäoikeuteen. Asianajaja kannattaa kuitenkin ottaa työsuhderiitaan mukaan mahdollisimman alkuvaiheessa. Asianajaja voi avustaa mahdollisessa yhteistoimintamenettelyssä ja järjestää työntekijän kuulemistilaisuuden ja hoitaa varsinaisen työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen. Asianajaja voi etukäteen myös pyrkiä sopimaan riidan työntekijän kanssa tai ainakin ennakoimaan mahdollisen riidan lopputuloksen.

Tyypillisiä työoikeuden piiriin kuuluvia toimeksiantoja ovat myös toimitusjohtajasopimukset ja muut johtajasopimukset ja muiden työsuhteeseen kuuluvien asiakirjojen laadinta

Olemme useasti avustaneet työantajia myös työturvallisuusasioissa, jossa esimiehet ovat olleet syytteessä työpaikalla tapahtuneesta tapaturmasta. Syrjintää koskevat riidat työpaikalla ovat myös viime aikoina lisääntyneet.

Työnantaja voidaan haastaa oikeuteen myös työntekijän työssään kolmannelle aiheuttamasta vahingosta, josta työnantaja yleensä vastaa. Myös näissä työsuhteeseen liittyvissä vahingonkorvausasioissa voimme avustaa työnantajaa.