VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Selvitämme vahinkotilanteiden vastuut ja avustamme asiakkaitamme vahinkoihin liittyvissä neuvotteluissa ja riidoissa.

Kaikissa vahinkotapauksissa vakuutusyhtiö ei ole aina korvausvelvollinen tai mahdollisesti suoritettu vakuutuskorvaus ei ole kattava. Vahinkolajit määritellään usein esinevahinkoihin, henkilövahinkoihin ja varallisuusvahinkoihin sekä usein tarkastellaan vahingonkärsijän ansionmenetystä tai kärsimystä.

Vahingonaiheuttajan osalta erilliskysymyksiä voivat olla ns. isännänvastuu tai vahingonkorvauksen yhteisvastuullisuus. Asianajajan asiantuntija-arvio vahingon syistä tuottamuksen ja huolimattomuuden näkökulmasta sekä oikein laadittu reklamaatio ja korvausvaatimus voi varmistaa oikeusturvasi toteutumisen näissä tilanteissa.

Avustamme vahingonkorvausasian kaikissa vaiheissa aina tuomion täytäntöönpanoon eli ulosottoon saakka.