KULUTTAJANSUOJA

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tehtyihin kauppoihin sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kauppa voi koskeva sekä tavaroita että palveluita eli esimerkiksi auton ostamista liikkeestä tai parturissa käyntiä.

Tyypillisimmät riidat koskevat kaupan kohteena olleessa tavarassa tai palvelussa olevaa virhettä. Riitaa voi tulla siitä, onko kuluttajalla virheen johdosta oikeus purkaa kauppa. Riitaa voi tulla myös siitä, kuuluuko virhe takuun piiriin. Hyvin usein riita koskee käytetyn auton kauppaa tilanteessa, että autoon tulee kallis vika pian kaupan jälkeen.

Viime vuosina yhä enemmän riitoja syntyy myös kotimyynnistä ja internetin kautta tapahtuvasta etämyynnistä. Erityisesti etämyynnin yleistyminen korostaa tarvetta tiedostaa kuluttajan oikeudet ja mahdollisuudet pitää niistä tehokkaasti kiinni.

Asianajajamme auttavat sinua reklamaation tekemisessä tavaran tai palvelun myyjälle. Mikäli reklamaatio ei johda toivottuun lopputulokseen, avustamme sinua tarvittaessa asian saattamisessa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia, joiden noudattamista valvotaan. Mikäli asia edellyttää tuomioistuinkäsittelyä, asianajajamme avustavat sinua asian ajamisessa tuomioistuimessa.