KIINTEISTÖT, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖOIKEUS

Avustamme asiakkaitamme kaikissa kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä näihin liittyvissä hallinto- ja riitaprosesseissa.

Laadimme kiinteistöjen kauppakirjoja, lahjakirjoja ja maanvuokrasopimuksia. Avustamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Ympäristöoikeudelliset toimeksiantomme liittyvät mm. ympäristölupiin, rakentamiseen, ympäristörikoksiin ja ympäristön pilaantumiseen. Olemme hoitaneet lukuisia tieoikeuksiin liittyviä asioita.