SOPIMUSOIKEUS

Avustamme sopimusten laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Myös liike-elämän sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen on keskeinen osa työtämme.

Olemme erikoistuneita ulkomaankauppaan, teknologiaan ja immateriaalioikeuksiin (IPR) liittyvien sopimusten neuvottelemiseen ja laatimiseen. Avustamme kotimaisia yrityksiä niin vientiin kuin tuontiin liittyen, kuten myös ulkomaisia yrityksiä niiden liiketoiminnassa Suomeen liittyen.

Ammattitaitoisesti laaditut sopimukset tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa ja ennaltaehkäisevät ongelmia. Esimerkkejä neuvonantomme kattavista sopimustyypeistä: toimitussopimukset, rahoitus- ja vakuussopimukset, osakassopimukset, lisenssisopimukset, ICT-sopimukset, salassapitosopimukset, konsulttisopimukset, vuokrasopimukset, jälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset, kuljetussopimukset, franchising-sopimukset ja kuluttajasopimukset.