OIKEUDENKÄYNNIT

Oikeudenkäynneissä käytettävän avustajan on oltava asianajaja tai lupalakimies. Oikeudenkäynnit ovat prosesseina maallikolle vaikeita ja asianajajan käyttäminen hiemankin vaikeammissa oikeudenkäynneissä on lähes välttämätöntä.

Oikeudenkäyntisi voi olla joko rikosprosessi tai siviiliprosessi. Rikosprosesseissa voit tarvita avustajaa oletpa sitten rikoksen uhri eli asianomistaja tai rikoksen tekijä eli syytetty. Toimistomme asianajajat ovat erittäin kokeneita avustajia rikosoikeudenkäynneissä.

Siviiliprosesseissa käsitellään riita-asioita, jotka voivat tyypillisesti koskea asuntokauppaa, työsuhdetta, vahingonkorvausta, kuluttajansuojaa, vuokrasopimusta tai muuta erimielisyyttä osapuolten kesken. Näissä siviiliriidoissa pyrimme aina pääsemään sopimukseen ennen oikeudenkäynnin käynnistämistä.

Oikeudenkäynneissä sinulla on yleensä mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi vakuutusyhtiön myöntämä oikeusturvaetu tai valtion joko kokonaan tai osaksi myöntämä julkinen oikeusapu. Toimistomme selvittää aina asiakkaan mahdollisuudet näihin etuuksiin.