MIKKO TUOMI

ASIANAJAJA, VARATUOMARI

  • OTM 2003 Lapin yliopisto
  • Varatuomari 2003 Itä-Suomen hovioikeus
  • Asianajaja 2010

Työtehtäviini kuuluu erilaisia yksityishenkilöiden ja yhteisöiden toimeksiantoja. Yksityisoikeudellisista toimeksiannoista pääosan muodostavat erilaiset asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riidat, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudenkäynnit sekä erityisesti perhe- ja lapsioikeudelliset kysymykset. Oikeudenkäynneissä esiintymisen ollessa keskeinen osa toimenkuvaani hoidan siviilioikeudellisten toimeksiantojen ohessa myös paljon rikosoikeudenkäyntejä erilaatuisissa rikosasioissa.

Työni ohella toimin luottamustehtävissä ja olen tällä hetkellä Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen. Työn ja perhe-elämän sen salliessa pyrin harrastamaan kuntoliikuntaa monipuolisesti.

P. 010 3221 893 | 040 503 5382