YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Yritysten ja yhteisöiden toimeksiannot koskevat usein yritysten, yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja julkisyhteisöjen lainopillisia ongelmia.

Yritysten, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden toimeksiannot liittyvät usein sopimusoikeuteen, työsopimuksiin liittyviin riitoihin, vahingonkorvausoikeuteen, yhtiöoikeuteen, yrityskauppoihin sekä erinäisiin oikeudenkäynteihin. Hoidamme myös yrityssaneerauksia ja konkurssipesiä.

Julkisyhteisöjen kuten kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien toimeksiannot liittyvät usein viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen, rakentamiseen, kaavoitukseen, vahingonkorvausoikeuteen, työ- ja virkamiesoikeuteen, julkisiin hankintoihin sekä näihin liittyviin riitoihin ja oikeudenkäynteihin.