PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Tarvitsetko perintöoikeudellista apua perimysjärjestyksen ymmärtämisessä tai perintöveroa koskevassa verosuunnittelussa? Tai pohditko, aiheutuuko perilliselle tekemästäsi lahjoituksesta lahjaveroa. Miten omaisuudelleni käy avioeron sattuessa tai kuoltuani? Mitä oikeuksia leskellä tai rintaperillisellä on kuolinpesässä? Toimistomme asianajajat antavat näihinkin kysymyksiin usein asiantuntevan näkemyksen muun muassa perukirjaa, testamenttia tai avioehtosopimusta laadittaessa. Samoin lainopillisen avun tarve on ilmeinen, kun käsillä on perinnönjako, lakiosan vaatiminen, osituksen toimittaminen, omaisuuden erottelu tai avio-oikeuden mukaisen tasingon määrittäminen. Myös edunvalvontavaltakirja ja siihen liittyvä edunvalvontavaltuutus on yksi tapa ennakoida mahdollisia tulevia ongelmatilanteita.

Perintö- ja aviovarallisuusoikeudellisten kysymysten ohella perheoikeuteen liittyvinä kipupisteinä arjessa voit kohdata lapsioikeuteen liittyviä haasteita. Toimistomme asianajajat voivat tarpeen tullen auttaa selvittämään lapsen huoltoa koskevat oikeutesi yksinhuoltajana tai yhteishuoltajana sekä edesauttaa lapsen tapaamisoikeuksien toteutumista joko lähivanhemman tai etävanhemman puolesta. Edelleen lapsiasioissa elatusmaksun määrittäminen voi vaatia asiaan perehtyneen asianajajan näkemystä elatuskykyyn nähden oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.