TIETOA PALVELUNTARJOAJASTA

Tiedot palveluntarjoajasta

Toiminimi: Asianajotoimisto Tuomi, Lakka & Metsätähti Oy


Yhteystiedot

Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä

puh. 010 3221 890

https://www.tuomilakka.fi/

Asianajotoimisto Tuomi, Lakka & Metsätähti Oy on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus on 3098945-4. Arvonlisäverotunniste on FI30989454.

Toimiston asianajajat ovat merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ammattinimike “asianajaja” on annettu Suomessa.

Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto

PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki

puh. (09) 6866 120, faksi (09) 6866 1299

www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Tuomi, Lakka & Metsätähti Oy:llä on käytössä yleiset toimeksiantosopimusta koskevat ehdot, joita sovelletaan kaikkiin asianajotoimiston kanssa tehtyihin, toimeksiantosopimuksiin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti muuta kirjallisesti sovittu. Toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan hinnasto on esillä ja saatavana kirjallisena toimistosta.


Vastuuvakuutus

Asianajotoimisto Tuomi, Lakka & Metsätähti Oy:llä on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on taloudellisissa vahingoissa 500,000 €.

Vastuuvakuutuksen myöntäjän yhteystiedot ovat:

IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy

PL 4

00025 IF

puh. 010 191 600

www.if.fi