INSOLVENSSIOIKEUS

Insolvenssioikeudella tarkoitetaan oikeudenalakokonaisuutta, jonka kohteena ovat maksukyvyttömyysmenettelyt kuten konkurssi, velkajärjestely, yrityssaneeraus ja ulosotto. Asianajajamme avustavat tarvittaessa konkurssihakemuksen laatimisessa ja valvovat velkojan etua konkurssimenettelyssä. Yhtäläisesti toimimme konkurssipesissä pesänhoitajan tehtävissä. Konkurssimenettelyn sisällä olevia erityiskysymyksiä ovat velallisselvityksen ja pesäluettelon laatiminen, valvonta velkojien oikeuksien toteutumiseksi, takaisinsaanti ja jakoluettelon laadinta. Osana pesänhoitajan tehtäväkokonaisuutta voi kysymykseen tulla tilinpäätöksen tai muutoin yrityksen tietojen tarkastelun kautta erikoistilintarkastus ja talousrikosten esille tuominen.

Mikäli yrityksellä on maksuvaikeuksia tai muu ylivelkaisuudesta johtuva kriisi, voi saneeraus olla varteenotettava vaihtoehto yrityksen toimintaedellytysten pelastamiseksi. Saneerausvelkojen selvittäminen ja maksuohjelman laatiminen on keskeinen osa saneerausselvittäjän työtä.

Toimistomme asianajajat auttavat saatavien perinnässä. Usein ensisijaisena vaiheena on maksukehotus, konkurssiuhkainen maksukehotus tai perintäkirje, mutta myös ulosottohakemus pakkotäytäntöönpanon toteuttamiseksi.